Psychodeliczny biznes

Wiodące firmy na rynku psychodelików

Psychodeliczny biznes. Leki psychedeliczne są na prostej drodze , aby stać się skutecznym sposobem leczenia niektórych chorób psychicznych, takich jak depresja. Oto pięć firm prowadzących badania nad lekami opartymi na substancjach psychodelicznych.

Psychodeliczny biznes. Przez dziesięciolecia badania nad terapeutycznymi właściwościami środków psychedelicznych zostały niemal zgaszone, ponieważ rekreacyjne stosowanie tych substancji zostało zakazane w USA i Europie. Jednak w ostatnich latach rozwijający się przemysł skupia się wokół potencjału związków halucynogennych, takich jak dietyloamid kwasu lizergowego (LSD), psylocybina i 3,4-metylenodioksymetamfetamina (MDMA) w leczeniu chorób psychicznych, takich jak depresja i zespół stresu pourazowego (PTSD). Oczekuje się, że globalny rynek wzrośnie z około 5 miliardów dolarów w 2020 roku do ponad 10 miliardów dolarów do 2027 roku.

Chociaż istnieje już wiele substancji wykorzystywanych w lekach  do leczenia depresji, wiele z nich daje krótkotrwałe efekty, powoduje za to sporo skutków ubocznych i nie może pomóc wszystkim pacjentom. Leki psychodeliczne są  zatem coraz częściej postrzegane jako potencjalna  alternatywa w leczeniu 

Jednym z pierwszych leków psychedelicznych, które zostały zatwierdzone w USA , była  ketamina w aerozolu do nosa w 2019 roku. Oznaczony jako Spravato i sprzedawany przez Janssen, lek został zatwierdzony do leczenia depresji lekoodpornej. Lek niesie ze sobą również ryzyko działań niepożądanych, w tym wysokiego ciśnienia krwi, sedacji i możliwości nadużywania

 

Firma współpracuje z wieloma mniejszymi firmami pod swoim parasolem. Taki psychodeliczny biznes to na przykład Atai która jest w pełni właścicielem twórców psychodelików EmpathBio, Revixia i Viridia. Niemiecka firma ma również udziały w innych graczach, w tym Compass Pathways, Recognify Life Sciences i Perception Neuroscience.

Najbardziej zaawansowanym programem w przygotowaniu Atai jest forma ketaminy, która będzie  powodować mniej niepożądanych skutków ubocznych niż dotychczas znane formy ketaminy i jest mniej podatna na nadużywanie przez pacjentów. Opracowany przez firmę Perception Neuroscience, lek jest obecnie w fazie 2a w leczeniu depresji lekoodpornej

Aby sfinansować rozwój leków i działalność biznesową, Atai Life Sciences pozyskał około 362 milionów dolarów w finansowaniu kapitału podwyższonego ryzyka w latach 2020-2021. W czerwcu 2021 r. firma zadebiutowała na giełdzie Nasdaq i osiągnęła imponujące wpływy w wysokości 259 milionów dolarów.

psychodeliczny biznes Compass Pathways opracowuje syntetyczną formę psylocybiny, głównego związku psychedelicznego w magicznych grzybach. Uważa się, że ten halucynogenny lek może przeprogramować mózg na leczenie depresji długoterminowo już po jednej lub dwóch dawkach. W najważniejszm programie Compass Pathways lek jest podawany podczas kontrolowanych sesji terapeutycznych, w trakcie  których pacjenci otrzymują pigułkę zawierającą psylocybinę, maskę na oczy, aby pomóc im się skupić i specjalnie zaprojektowaną listę odtwarzania muzyki.

Według niedawnego badania fazy 2b,  leczenie psylocybiną Compass Pathways znacznie zmniejszyło objawy depresji  po podaniu pojedynczej dawki. Pacjenci, którym podano największą dawkę, również uzyskali korzyści utrzymujące się do 12 tygodni.

 

Compass Pathways śledzi wyniki badania w badaniu fazy 3. Firma testuje również lek w innych stanach zdrowia psychicznego, w tym PTSD, i wspiera badania rozpoczęte przez badaczy w stanach obejmujących chorobę afektywną dwubiegunową, anoreksję i duże zaburzenia depresyjne.

Aby sfinansować swoje działania związane z opracowywaniem leków, Compass Pathways zebrał 80 milionów dolarów w rundzie serii B w 2020 r., A kilka miesięcy później zadebiutował na giełdzie Nasdaq o wartości 146,6 mln USD.

GH Research bada potencjał przeciwdepresyjny leku 5-metoksy-N, N-dimetylotryptaminy lub 5-MeO-DMT. Cząsteczka ta występuje naturalnie w kilku gatunkach roślin, a także w wydzielinie ropuchy koloradzkiej

W wiodącym programie GH Research 5-MeO-DMT jest testowany w  leczeniu depresji lekoopornej. Zgodnie z wynikami badania klinicznego fazy 1/2, siedmiu z ośmiu pacjentów otrzymujących leczenie weszło w remisję siedem dni po otrzymaniu leczenia. Firma planuje obecnie badanie fazy 2b leku, a jeszcze w tym roku GH Research spodziewa się złożyć wnioski do kilku krajów europejskich w celu przeprowadzenia badań

Ponadto firma planuje badanie fazy 2a dla tego samego leku u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową  i obecnym epizodem depresyjnym. W programach przedklinicznych GH Research opracowuje również sposoby dostarczania 5-MeO-DMT poprzez podejście iniekcyjne i donosowe, co może przynieść korzyści niektórym grupom pacjentów.

 

W czerwcu 2021 r. firma weszła na giełdę Nasdaq, przeznaczając 160 mln USD na IPO, aby sfinansować działania związane z rozwojem klinicznym.

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) jest organizacją non-profit, która ma najbardziej zaawansowany program kliniczny dla każdego związku psychedelicznego. MAPS prowadzi program fazy 3 testujący korzyści płynące z  MDMA, substancji znanej również  jako ecstasy, u osób cierpiących na PTSD.

Chociaż MDMA często pojawia się na pierwszych stronach gazet jako narkotyk rekreacyjny, substancja w połączeniu z intensywną terapią ma również potencjał regulowania reakcji emocjonalnych, które mogą przytłoczyć pacjentów z PTSD, pozwalając im radzić sobie z traumatycznymi wspomnieniami. Leczenie MDMA w połączeniu z terapią przewyższyło placebo w leczeniu ciężkiego PTSD w badaniu fazy 3 przeprowadzonym przez MAPS w 2020r.

MAPS testuje również korzyści płynące z terapii MDMA w kilku innych wskazaniach dotyczących zdrowia psychicznego, w tym zaburzeń odżywiania i lęku społecznego u dorosłych z autyzmem.

Wyróżnienie otrzymuje również kanadyjska firma Awakn Life Sciences. Dzięki terapii MDMA w fazie 2a w leczeniu uzależnienia od alkoholu, Awakn ma jeden z najbardziej zaawansowanych programów MDMA wśród graczy nastawionych na zysk.

Psychodeliczny biznes MindMed został współzałożony przez przedsiębiorcę J.R. Rahna, który cierpiał na problemy ze zdrowiem psychicznym i był zainteresowany trendem Doliny Krzemowej polegającym na poprawie koncentracji poprzez mikrodozowanie środków psychedelicznych.

Firma testuje korzyści  LSD pod profesjonalnym nadzorem w leczeniu szeregu chorób psychicznych, w tym uogólnionych zaburzeń lękowych i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Podobnie jak psylocybina i DMT, uważa się, że LSD przeprogramowuje mózg i zapewnia długotrwałe korzyści dla zdrowia psychicznego pacjentom

Zgodnie z ostatnimi wynikami fazy 2, LSD osiągnęło cel, jakim była znaczna poprawa w stanach lękowych. MindMed wkrótce rozpoczyna badanie fazy 2b swojego głównego kandydata w uogólnionym zaburzeniu lękowym, a także prowadzi badanie fazy 2a tego samego leku u pacjentów z ADHD.

MindMed był jednym z pierwszych twórców psychodelików, który wszedł na giełdę, notując na kanadyjskiej giełdzie NEO w 2020 roku. MindMed wszedł na giełdę Nasdaq w kwietniu 2021 r. W ciągu kilku ostatnich lat MindMed zebrał około 190 milionów dolarów na sfinansowanie swojej działalności biznesowej i rozwoju leków.