Growkit Instrukcje

Jak to robią w krajach w których hodowla jest dozwolona

Informacje te są podane jako ciekawostka. W żadnym wypadku nie należy stosować tych informacji w praktyce na terenie Polski

Należy sprawdzić we własnym zakresie, czy w miejscu, w którym jesteś, hodowla jest dozwolona.