Terapia psylocybiną w leczeniu alkoholizmu

Badanie wykonane przez NYU Langone Center for Psychedelic Medicine wykazało, że 14 miesięcy po podaniu magicznych grzybów uczestnicy badania zmniejszyli odsetek dni intensywnego spożywania alkocholu o 50% w porównaniu z grupą placebo.

Coraz liczniejsze badania nad psychodelikami odkrywają tak wiele korzyści że trudno być na bieżąco. Jednym z najbardziej obiecujących i obecnie badanych pozytywnych zastosowań psychodelików jest ich potencjał w leczeniu choroby alkoholowej. Sam znam kilka osób które wyszły z nałogu dzięki magicznym grzybkom. Słuchałem z ciekawością ich opowieści o podróży psychodelicznej która wpłynęła na ich chęć pozbycia się ciężaru jakim w ich życiu był alkohol. 

Temat jest na tyle ciekawy że postanowiłem zgłębić go bardziej.

Psilocybe cubensis. Instrukcja. Growkit.

LSD i PSYLOCYBINA mogą mieć bardzo podobne efekty w leczeniu alkoholizmu

Skupimy się na dwóch substancjach psychodelicznych których wykorzystanie w leczeniu zaburzeń alkoholowych jest dobrze udokumentowane. Mianowicie LSD i psylocybina  (dietyloamid kwasu lizergowego). Początkowo  artykuł miał koncentrowć  się wyłącznie na grzybach psylocybinowych, a konkretnie na wynikach niedawno opublikowanych badań przeprowadzonych przez NYU Langone Center for Psychedelic Medicine w NYU Langone Health, prowadzone przez Michaela Bogenshulza i jego kolegów. Badanie to zostało opublikowane w sierpniu 2022 r. w Journal of the American Medical Association. Było pierwszym tego rodzaju, które udokumentowało randomizowane badanie dotyczące wpływu grzybów psylocybinowych na zaburzenia związane z używaniem alkoholu. Badanie wykazało, że po ponad roku po podaniu magicznych grzybów uczestnicy badania zmniejszyli odsetek dni intensywnego picia  o 50% w porównaniu z grupą placebo. Ogólnie rzecz biorąc, 80% uczestników badania w grupie psylocybinowej ograniczyło picie przez ponad rok po zażyciu grzybów, a połowa z nich całkowicie przestała pić.

Psylocybina czy lsd ?

  Badania nad psylocybiną , które mają miejsce dzisiaj, są do pewnego stopnia kontynuacją i wzmocnieniem badań nad LSD, które miały miejsce w latach 1950. i 1960. przed prohibicją LSD w 1966 roku. Wydaje się, że psylocybina z pewnością nie jest jedyną substancją, którą należy wziąć pod uwagę, pytając, czy psychodeliki mogą pomóc w ograniczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu. W zbiorczej analizie sześciu randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych z 2012 roku z wczesnej ery badań psychodelicznych, pojedyncza dawka LSD wywarła znaczący korzystny wpływ na  zmniejszenia nadużywania alkoholu po ocenie kontrolnej, która miała miejsce od 1 do 12 miesięcy po doświadczeniu LSD każdego badanego. Analiza wydawała się również sugerować, że skuteczność leku w ograniczaniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu osłabła po około roku, ale nie przeprowadzono dalszych badań

porcja magic mushroom

W kanadzie działa „legalna szara strefa” magic mushroom shops sprzedają gotowe magiczne grzybki wbrew prawu ale policja przymyka oczy. Podobnie było z konopiami, które sprzedawano jeszcze przed dekryminalizacją, co przyczyniło się do przyśpieszenia procesu legislacyjnego. 

Przyszłość psychodelicznej psychoterapii wspomaganej

Kluczowym kolejnym krokiem w badaniach nad zastosowaniem psylocybiny w leczeniu uzależnieni od alkoholu jest powtórzenie tych odkryć w większych badaniach klinicznych. Najnowsze badanie przeprowadzono na kilkudziesięciu pacjentach. 

Ostatnie odkrycia naukowe sugerują, że przyszłość terapii psychodelicznej wciąż wygląda obiecująco. Społeczny odbiór psychodelików zmienia się na ich korzyść, a coraz więcej krajów zmierza w kierunku dekryminalizacji substancji psychodelicznych.  Już teraz widzimy oznaki komercjalizacji rynku. Przejawia się to miedzy innymi wysypem internetowych sklepów  oferujących grzybnie grzybów psylocybinowych w krajach w których sama psylocybina jest nadal nielegalna. W krajach w których zdekryminalizowano psylocybinę np. Kanada , niektóre stany USA, w sklepach takich, także stacjonarnych można kupić gotowe „magiczne grzybki”