Psylocybina a zdrowie psychiczne

W ciągu ostatnich 20 lat coraz więcej badań wykazało, że psylocybina ma znaczący potencjał w leczeniu szeregu zaburzeń zdrowia psychicznego i behawioralnego.

„W oparciu o aktualny materiał badawczy”, mówi dr Ryan Marino, lekarz medycyny ratunkowej, toksykolog medyczny i specjalista medycyny uzależnień w szpitalach uniwersyteckich, „psylocybina okazała się niezwykle bezpieczna, gdy jest podawana w kontrolowanych warunkach”. 

„Pomysł, że psilocybina nie może mieć zastosowań medycznych, nie wytrzymuje naukowej analizy”, mówi dr Marino. „Niezbędne są bieżące i przyszłe badania; jednakże istnieją dobre dowody na poparcie terapeutycznej wartości psilocybiny na polu zdrowia psychicznego.”

Do chwili obecnej badania wykazały, że terapia psilocybiną jest korzystna w łagodzeniu objawów depresji odpornej na leczenie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego i innych zaburzeń zdrowia psychicznego. Psilocybina wykazała również skuteczność w łagodzeniu strachu i niepokoju u osób z nieuleczalnym rakiem. Wiele z tych badań było prowadzonych przez firmę Johns Hopkins Medicine, która w 2019 roku ustanowiła największy na świecie ośrodek badań psychedelicznych i pierwszy ośrodek badań psychedelicznych w USA, The Center for Psychedelic and Consciousness Research.

Jedno badanie przeprowadzone przez Johns Hopkins Medicine wykazało, że przyjmowanie psilocybiny w połączeniu z terapią rozmową znacząco poprawiło objawy klinicznej depresji. Niektórzy uczestnicy badania nadal odczuwali korzyści nawet przez rok po otrzymaniu zaledwie dwóch dawek związku.

„Mówiąc historycznie”, mówi dr Marino, „te badania na mniejszą skalę przyglądające się wpływowi psilocybiny na depresję przetestowały skutki tylko jednej, dwóch lub czasami trzech dawek psilocybiny – wszystkie z zachęcającymi wynikami. Wyniki sugerują, że pozytywne efekty psilocybiny mogą być długotrwałe i że ludzie mogą potrzebować przyjmować ją tylko sporadycznie, aby uzyskać jej korzyści, potencjalnie zmniejszając ryzyko skutków ubocznych.”

Psilocybina wykazała również pozytywne wyniki w badaniach leczenia rzucenia palenia i jadłowstrętu psychicznego. W październiku 2021 roku Narodowy Instytut Zdrowia przyznał Johnsowi Hopkinsowi grant na zbadanie potencjalnej wartości psilocybiny jako narzędzia do rzucania palenia — pierwszy grant federalny przyznany od 50 lat na badanie leczenia psychedelicznego w USA

W maju 2022, firma COMPASS Pathways z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się zdrowiem psychicznym, zakończyła rozpoznawcze badanie terapii psilocybiną pacjentów z jadłowstrętem psychicznym, z zachęcającymi wstępnymi wynikami, które uzasadniają dalsze badania w badaniach klinicznych na większą skalę.

Przyjęta we wspieranych warunkach, psilocybina może wywołać opisane przez siebie doznania „duchowe”, które generalnie skutkują pozytywnymi zmianami w postawie, nastroju i zachowaniu osoby. 

 W szczególności wydaje się, że psilocybina podnosi cechę osobowości znaną jako „otwartość”, która obejmuje wrażliwość, wyobraźnię i uznanie dla wartości i punktów widzenia innych.

Poprawiona otwartość znaleziona u ludzi, którzy biorą psilocybinę, może być połączona ze zdolnością substancji chemicznej do zwiększania neuroplastyczności , która jest zdolnością mózgu do tworzenia nowych połączeń. Do chwili obecnej kilka badań poparło ideę, że psilocybina i inne psychedeliki mogą wywoływać lub zwiększać neuroplastyczność.

„Chociaż potrzeba więcej badań, aby określić, co dzieje się na poziomie chemicznym”, mówi dr Marino, „psylocybina wydaje się zwiększać zdolność mózgu do zmian, stawania się bardziej adaptacyjnymi oraz wyłamywania się z nawyków i negatywnych wzorców myślowych. Stąd ogromny potencjał psilocybiny w pomaganiu ludziom z problemami takimi jak depresja, lęk, OCD i uzależnienie.”

Dr Marino jest zdania, że mikrodawkowanie psilocybiny, lub przyjmowanie bardzo małych ilości, jest obszarem, który zasługuje na eksploracyjne i zakrojone na szerszą skalę badania kliniczne. Istnieją znaczące anegdotyczne dowody sugerujące, że praktyka ta może przynieść znaczące korzyści osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego, a także korzyści dla ogólnego samopoczucia.

Dr Marino podkreśla, że ważne jest, aby zrozumieć, że przyjmowanie psilocybiny poza kontrolowanym otoczeniem niesie ze sobą ryzyko, w tym doświadczanie szeregu niepożądanych i szkodliwych efektów.

„Ryzyko związane z psilocybiną”, mówi, „jest skutecznie i bezpiecznie zredukowane w kontrolowanym środowisku badawczym, gdzie uczestnicy otrzymują zorganizowane wsparcie, monitorowanie i dalszą opiekę od przeszkolonych terapeutów i klinicystów. Biorąc to pod uwagę, nie zalecałbym, aby ludzie sami przyjmowali psilocybinę, ponieważ jest to również nielegalne zarówno na mocy prawa federalnego, jak i stanowego.”

Most Popular: